Xaghra Scouts Group (A.D. 2008)


The first time that scouting was introduced in Xagħra was in the year 1933 however the movement was closed soon afterwards due to the 2nd World War. After this, the scout movement opened twice again in Xagħra, once in the 1950s and again in the 1970s however due to lack of leaders, the scouts stopped meeting. It was on the 18th of May 2008 that the Xagħra Scout Group was reactivated and that was the start of an amazing journey.

The group is made up of 3 sections: the beaver colony, the cub pack and the scout troop between the ages of 5 and 15 and made up of both male and female, which makes it the only co-ed group in Gozo. Meetings are held every Saturday in Xagħra with each section having its specific time.

Each section has a programme to follow, a programme which is not only educational and provide the skills needed in everyday life but also fun. The principles of SPICES (Spiritual, Physical, Intellectual, Character, Emotional and Social) and the scout method are followed to help in the holistic development of the children. The beavers learn skills such as creativity by doing crafts and even teamwork by playing certain games or working together to achieve badges. The cubs start learning scouting skills such as how to tie knots while also being given the chance to achieve proficiency badges, for instance, if someone knows how to play an instrument, he can read the requirements of the Musician’s Badge and work to achieve this badge. Scouts are more team-oriented, with each team or patrol (the scouting term of teams at the scouts level) chooses the topics that they want to work on the next couple of weeks.

Hiking is one of the most loved activities by all sections, in which the distance is determined by the ability and age of the section in question. However, the most loved activity by all sections together with the leaders is camping. During a camp, the members can learn more about what it means living with other people while also indulging in fun activities which the leaders organise for them.

The group is in continuous needs of leaders and helpers. The leaders can help by managing the section meetings and activities while the helpers can join and support the fundraising activities. In 2012, the group was given a government place in Ta’ Ħamet Street, however the state of this place is very bad and restoration is needed in order for meetings to start taking place there. Thus, professional people and volunteers are needed to help in the restoration together with financial help.

For more information about Xagħra Scout Group follow us on https://www.facebook.com/xaghrascouts or visit our website http://www.xaghrascouts.com/

Group Scout Leader (in charge of the group management and sections): Ms Loraine Borg

Chairperson of Scout council (in charge of the fundraising): Mrs Doris Sultana

————————————————————————————————————————————————————————–

L-ewwel darba li l-iscouting kien introdott fix-Xagħra kien fis-sea 1933 pero minħabba t-2 Gwerra Dinjija dan il-moviment kellu jingħalaq. Wara dan, il-moviment tal-iscouts reġa’ fetaħ darbtejn oħra fix-Xagħra, fis-snin 50 u fis-snin 70 pero reġa’ ingħalaq, din id-darba minħabba nuqqas ta’ leaders. Kien fit-18 ta’ Mejju 2008 li x-Xagħra Scout Group reġa’ ġie attivat.

Il-grupp hu magħmul minn 3 sezzjonijiet: il-beavers, il-cubs u l-iscouts ta’ bejn l-eta’ ta’ 5 u 15-il sena u kemm subien u bniet. Il-laqgħat isiru kull nhar ta’ Sibt ġewwa x-Xagħra u l-ħinijiet jiddependi skondi s-sezzjonijiet.

Kull sezzjoni għandha program li trid issegwi, program li mhux biss huwa edukattiv u jiprovdi ċerti ħiliet li huma bżonjużi fil-ħajja ta’ kuljum, iżda ukoll huwa program li t-tfal jieħdu gost isegwu. Il-prinċipji ta’ SPICES (Spiritwalita’, Fiżika, Intellettwalita’, Karatttru, Emozzjonijiet u Soċjali) u l-metodu ta’ iscouts jiġu segwiti sabiex jgħinu lit-tfal fl-iżvilupp ħolistiku tagħhom. Il-beavers jitgħallmu ħiliet bħal kreattivita’ waqt li jagħmlu ċertu crafts kif ukoll kif jaħdmu bħala grupp meta jkunu qegħdin jilagħbu ċertu logħob. Il-cubs jitgħallmu ċerti scouting skills bħal kif tagħmel l-għoqiedi kif ukoll għandhom l-opportunita’ li jakkwistaw ċertu proficiency badges, bħal per eżempju, jekk xi ħadd jaf idoqq xi strument tal-mużika’ dan jista’ jakkwista l-Musician’s Badge. L-iscouts jaħdmu aktar bħala grupp, fejn kull patrol (terminu li nużaw biex nirreferu għal grupp fil-livell tat-truppa) jagħżlu suġġetti li jkunu jridu jaħdmu fuqhom fil-ġimgħat li jkunu ġejjin.

Hiking huwa wieħed mill-aktar attivitajiet imfittxija min kull sezzjoni, fejn id-distanża li nimxu tkun determinata skond l-eta’ u l-abilita’ tas-sezzjoni. Bla dubju ta’ xejn, l-aktar attivita’ li kull membru, mill-iżgħar beaver sal-akbar leader, iħobb huma l-kampijiet. Waqt kamp, il-membri jitgħallmu jgħixu flimkien u jaqsmu l-esperjenzi tagħhom ma’ xulxin filwaqt li jiħdu gost fl-attivitajiet li l-leaders jippreparaw għalihom.

Il-grupp huwa kontinwament fil-bżonn ta’ leaders u helpers. Il-leaders jistgħu jgħinu fit-tmexxija tal-laqgħat tas-sezzjonijiet u fl-attivitajiet filwaqt li l-helpers jistgħu jgħinu fl-attivitajiet ta’ ġbir ta’ fondi. Fl-2012, il-grupp ingħata post tal-gvern ġewwa Triq Ta’ Ħamet, pero dan il-bini huwa fi stat ħazin ħafna u għandu bżonn ta’ ħafna manutenzjoni sabiex jibda jintuża bħala post fejn jistgħu jsiru l-laqgħat. Minħabba f’hekk għandna bżonn ta’ voluntiera u nies professjonali li jistgħu jgħinu fir-restorazzjoni ta’ dan il-post kif ukoll għajnuna finanzjarja.

Għal aktar informazzjoni fuq ix-Xagħra Scout Group segwuna fuq il-paġna tagħna ta’ Facebook https://www.facebook.com/xaghrascouts jew billi żżuru l-website tagħna http://www.xaghrascouts.com/

Group Scout Leader (tieħu ħsieb il-grupp u s-sezzjonijiet): Ms Loraine Borg

Chairperson of Scout council (tieħu ħsieb il-ġbir ta’ fondi): Mrs Doris Sultana

© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto