Xaghra Historical Re-enactment Group


Dan il-grupp twaqqaf formalment fit-23 ta’ Jannar 2010 bil-ghan li jiehu hsieb l-organizazzjoni tac-cerimonja kommemorattiva li tfakkar l-Assedji ta’ Malta u li ssir kull sena fis-7 ta’ Settembru. Matul ix-xhur li ghaddew, dan il-grupp ha sehem f’diversi attivitajiet li gew organizzati f’Ghawdex b’mod partikolari fl-edizzjonijiet tal-Lejlet Lapsi… Notte Gozitana. F’Awwissu 2011, il-Grupp ippartecipa f’attivita’ internazzjonali li saret gewwa Sulmona fl-Italja.

President attwali: Is-Sur Victor Theuma.

© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto