Il-Kuncert “Pax et Gloria”

Il-Kunsill Lokali tax-Xaghra, bl-appogg u ghajnuna ta’ l-Arcipriet u l-Wisq Rev. Kapitlu tal-Bazilika ta’ Marija Bambina, organizza d-Disa’ Edizzjoni tal- Kuncert tal-Milied bl-isem “Pax et Gloria” nhar il-Hamis 27 ta’ Dicembru fis-7.30pm fl-istess Bazilika.

 

Bl-isfond ta’ l-artal imzejjen artistikament ghal dawn il-festi tal-Milied, hadu sehem orkestra maghzula b- muzicisti professjonali, il-Chorus Urbanus u solisti taht id-direzzjoni […]

Read More»

28 Dec 2006 – CHRISTMAS CONCERT

[Show as slideshow]

[…]

Read More»
© Copyright Xaghra.com – News