Locality Meeting – 2008

XAGHRA LOCAL COUNCIL The Xaghra Local Council would like to announce that, according to Article 70 of the Local Councils Act, the annual locality meeting will be held at the the Local Council Offices in 8th September Avenue on Sunday 11th May 2008 at 10.30 a.m. During this meeting the Council will hear the residents’ […]

Read More»

AVVIZ DWAR IS-SEPARAZZJONI TA’ L-ISKART

Il-Kunsill Lokali Xaghra javza li ninn nhar it-Tnejn 5 ta’ Mejju 2008 se jibda jsir il-gbir ta’ skart separat minn Ghawdex.Din hija inizjattivi utili hafna u se taghtina l-opportunita li nevalwaw is-sitwazzjoni ta’ li skart fil-lokalitajiet taghna. Il-Kunsill jirringrazzja lir-residenti tal-koperazzjoni u jawguralhom success u ambjent aktar nadif fil-lokalita taghna. Joseph Azzopardi Segretarju Ezekuttiv

Read More»

JUM IX-XAGHRA 2008

Read More»
© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto