Numri tat-telefon importanti


Bazilika Marija Bambina – 21 557881

Ufficcju Parrokkjali – 21 551042

Knisja Sant’Anton Abbati – 21 565484

Knisja Gesu’ Nazzarenu – 21 560813

Knisja Ta’ Hamet – 21 556564

Knisja San Pawl Marsalforn – 21 551010

Arcipriet Mons. Carmelo Refalo – 99449799

Radju Bambina – 21 558714

Sorijiet Frangiskani – 21 556104

Spigolatrici della Chiesa – 21 551066

MUSEUM Subien – 21 563662

MUSEUM Bniet – 21 564459

Centru tal-Vokazzjonijiet – 21 559481

Cirklu taz-Zghazagh – 21 557214

Centru Gesu’ Nazzarenu – 21 560593

Skola Primarja Xaghra – 21 556219

Skola Sorijiet Frangiskani – 21 556988

Ghassa tal-Pulizija Xaghra – 21 556426

Bank of Valletta – 21 552698

HSBC – 21 556313

Ufficcju tal-Posta Xaghra – 21 553915

Berga tal-Gvern – 21 556426

Kazin tal-Banda Victory ­– 21 556835

Kazin tal-Partit Laburista – 21 551976

Kazin tal-Partit Nazzjonalista – 21 552852

© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto