L-ufficcju amministrattiv


L-ufficcju amministrattiv tal-Kunsill ikun miftuh f’dawn il-granet u hinijiet:

Bejn l-1 ta’ Ottubru u l-15 ta’ Gunju:

Mit-Tnejn sal-Gimgha: Mit-8.00am sal-4.30pm

Nhar ta’ Sibt: Mit-8.00am sal-11.30am.

Mis-16 ta’ Gunju sat-30 ta’ Settembru:

Mit-Tnejn sal-Gimgha: Mis-7.00am sas-1.00pm

Nhar ta’ Sibt: Mit-8.00am sal-11.30am.

L-ufficcju jkun maghluq fil-Hdud u btajjel pubblici.

Numru tat-telefon: 21 563737

Indirizz elettroniku: xaghra.lc@gov.mt

© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto