L-Ghar ta’ Ghejzu


Meta ġie skavat l-Għar fl-1933 kien instab għadd kbir ta’ fdalijiet tal-fuħħar tal-fażi tal-Ġgantija fil-perjodu ċ.3600-3000 QK. Uħud minn dawn il-biċċiet kellhom traċċi ta’ kulur aħmar fuqhom. Fil-qrib instabu wkoll xi megaliti u dan jista’ jfisser li s-sit kien jifforma parti minn tempju. L-Għar ta’ Għejzu jinsab fi Vjal it-8 ta’ Settembru fix-Xagħra.

© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto