L-Azzjoni Kattolika


Hija ghaqda li tiltaqa’ fic-centru li hemm fil-bidu ta’ Triq Jannar bil-ghan li tiddiskuti flimkien ma’ sacerdot diversi temi marbuta mal-hajja tal-lum.
Presidenta attwali: Is-Sinjorina Natalina Sultana.

© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto