Kumitat Festi tal-Ghid


Dan il-kumitat jiehu hsieb jorganizza l-attivitajiet b’konnessjoni mal-purcissjoni-pageant tal-Gimgha l-Kbira u l-manifestazzjoni ta’ Kristu Rxoxt Hadd il-Ghid filghaxija.

President attwali: Mons. Arcipriet Carmelo Refalo.

© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto