Korijiet residenti


Il-Kor tal-Parrocca Voci Angeliche twaqqaf fis-sena 1984. Direttrici: is-Sinjura Grace Vella. Il-Kor Schola Cantorum Jubilate twaqqaf fis-sena 2000. Direttrici: Is-Sinjorina Marouska Attard. Il-Kor Maranatha ghandu direzzjoni tas-Sur Mario Xerri. Il-Kor ta’ l-abbatini twaqqaf fis-sena 1995. Direttur: W.R. Dun Michael Curmi. Ghal taghrif dwar il-Kor Nativitas, ara s-sezzjoni tas-Socjeta’ Filarmonika Victory aktar ‘il fuq.

© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto