Ix-Xaghra United Football Club (A.D. 1936)


Din l-ghaqda sportiva twaqqfet fl-1936 bl-iskop li taghti edukazzjoni sportiva lit-tfal u studenti Xaghrin.

President annwali: Is-Sur Angel Theuma.

© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto