It-Tieni Legislatura


It-tieni elezzjoni tal-Kunsill inżammet nhar is-Sibt 14 ta’ Marzu 1998. Ir-ritratti juri l-kunsilliera tat-tieni leġislatura.

Mix-xellug għal-lemin: Joseph Micallef (PN), Raymond Mifsud (Indipendenti), Dr. Aaron Attard Hili LLD (PN), l-Onorevoli Ministru Alfred Portelli (responsabbli mill-Kunsilli Lokali), Saviour Bonello (Indipendenti), Anthony Attard (PN) u Joseph Azzopardi (Segretarju Eżekuttiv). Fis-sena 2000, il-kunsillier Dr. Aaron Attard Hili irriżenja mill-Kunsill u f’elezzjoni każwali li saret ftit wara, is-Sinjura Maria Assunta Attard ġiet eletta biex tkompli tokkupa l-kariga ta’ kunsillier minfloku. Is-Sindku kien is-Sur Anthony Attard.

© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto