Is-Seba’ Leġislatura


_DSC4174L-elezzjoni li fiha ried jinħatar is-seba’ Kunsill Lokali tax-Xagħra saret nhar is-Sibt 11 ta’ April 2015. Iċ-ċerimonja tal-ġurament tal-ħatra saret fid-Dar tal-Konferenzi, il-Belt Valletta, nhar l-Erbgħa 29 ta’ April 2015.

Mix-xellug ghal-lemin: Dr. Christian Zammit, Ivan Attard (Segretarju Eżekuttiv), Dr. Kevin Cutajar, Joe Cordina, Dr. Joseph Attard u Aaron Agius. Is-Sindku għal din il-leġislatura huwa s-Sur Joe Cordina.

Is-seba’ leġislatura tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra bdiet fl-1 ta’ Mejju 2015 u tintemm fit-30 ta’ Ġunju 2019.

Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard LLD irriżenja minn Kunsillier fit-18 ta’ Jannar 2017.

© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto