Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit LLD (PL)


photo Dr. Christian ZammitIsem: Dr. Christian Zammit LLD, Notary Public

Indirizz tar-residenza/ ufficcju: “Sunflower”, Triq ta’ Bertrija, Xaghra

7, Triq l-Iskola, Victoria

Professjoni: Chief of Staff fil-Ministeru ghal Ghawdex

Edukazzjoni:

Primarja (Patri Mattew Sultana)
Sekondarja (Seminarju Minuri Qalb ta’ Gesu’)
Terzjarja (Universita’ ta’ Malta)

Esperjenzi matul is-snin:

Fil-passat:

Okkupa l-kariga ta’ P.R.O. mal-Forum Zghazagh Laburisti Ghawdxin
Okkupa l-kariga ta’ Assistent Segretarju Internazzjonali tal-Partit Laburista
Okkupa l-kariga ta’ Ufficjal tar-Relazzjonijiet Pubblici tal-Forum Zghazagh Laburisti f’Ghawdex
Ippartecipa f’diversi skambji taz-zghazagh madwar l-Ewropa permezz tal-Moviment Euro-Med

Fil-prezent:

Esponent tal-Partit Laburista tant li ikkontesta f’ismu l-Elezzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta’ Gunju 2009.
Iservi fuq il-Bord ta’ l-appell tal-Gozo Football Association.

Awtur ta’ bosta artikli ta’ natura politika fuq il-gazzetta tal-Partit Laburista KullHadd.

Passatempi: Jilghab il-football mat-tim tax-Xaghra United Football Club.

Telephone / mobile number: 21 563515 / 79854296

Indirizz elettroniku: christian.zamit@gmail.com

Sit elettroniku: www.christianzammit.eu

© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto