Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar LLD (PN)


Isem : Kevin Cutajar

Indirizz tar-residenza/ufficcju: Mayflower, Triq Mikiel Farrugia, Xaghra

GVTH Advocates, 192, Triq l-Ifran, Valletta

Professjoni : Avukat

Edukazzjoni : Primarja (Patri Mattew Sultana)
Sekondarja Junior Lyceum (Liceo Ninu Cremona)
Terzjarja Post-Sekondarja (Sir Michelang Refalo)
(Universita’ ta’ Malta)

Esperjenzi matul is-snin:

Fil-passat:

Dicembru 1996
premju Oasi zaghzugh tas-sena
Ottubru 1998 – Gunju 1999
membru tal-Kunsill Nazzjonali taz-Zghazagh
Frar 1998 – Mejju 2006
rapprezentant tal-Kunsill Studenti Universitarji (KSU) fuq il-Bord ta’ l-iSpecial Needs fl-Universitac
Marzu 2001 – Frar 2007
fundatur tal- u ufficcjal ghal l-istampa fil-Gozo Aid for the Visually Impaired (GAVI)
Marzu 2002 – Lulju 2005
membru tal-bord tal-Fondazzjoni Trasport Hajja Indipendenti
Awissu 2003 – Jannar 2007
ufficcjal ghal l-istampa fuq il-kunsill ta’ l-Assoccazzjoni ta’ l-Ghaqdiet Mhux Governattivi Ghawdxin
Dicembru 2003 –
fundatur u president tal-Federazzjoni Ghawdxija Persuni b’Dizabiltac
Marzu 2005 – Jannar 2007
Ufficcjal responsabli mill-EU-desk tal-Federazzjoni Maltija ta’ Organizzazjonijiet Persuni b’Dizabilta’
Jannar 2007 – Jannar 2009
Vici president tal-Federazzjoni Maltija t’Organizzazjonijiet Persuni b’Dizabilta’

Fil-prezent:

Frar 2007 –
Segretarju internazzjonali tal-Gozo Aid for the Visually Impaired (GAVI)
Marzu 2007 –
Kunsillier fil-Kunsill Lokali Xaghra u attivist tal-Partit Nazzjonalista (PN).

Telephone / Mobile number : 21 551455 / 79 069722

Indirizz elettroniku : kevincutajar@onvol.net

© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto