Il-Hames Legislatura


Il-ħames elezzjoni tal-Kunsill saret nhar is-Sibt 10 ta’ Marzu 2007. Ir-ritratti juri l-kunsilliera tal-ħames leġislatura. Mix-xellug għal-lemin: Dr. Kevin Cutajar LLD (PN), Joseph Bartolo (PN), Dr. Christian Zammit LLD (PL), Mary Carmen Bajada (PL), Joseph Cordina (PL) u Joseph Azzopardi (Segretarju Eżekuttiv). Is-Sindku għal din il-leġislatura huwa s-Sur Joseph Cordina.

© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto