Hinijiet tal-Quddies


Hinijiet tal-Quddies fil-Knisja Bazilika ta’ Marija Bambina:

Mit-Tnejn sas-Sibt:

5.15am, 6am, 6.30am, 7.45am, 8.30am.

Sajf: 5.30pm u 7.30pm

Xitwa: 4.30pm u 6.00pm

Hdud u Festi Kmandati:

5am, 6am, 7am, 8.30am (Konventwali), 9.45am, 11am.

Sajf: 5.30pm u 7.30pm

Xitwa: 5.00pm u 7.30pm

Fil-Hdud u fil-Festi, il-Kapitlu tal-Kolleggjata taghna jiltaqa’ ghat-Talb tas-Salmi tat-Tifhir ta’ Sbieh il-Jum fit-8.00am u ghat-Talb ghall-Ghasar tliet kwarti qabel l-ewwel Quddiesa ta’ filghaxija (4.15pm fix-Xitwa u 4.45pm fis-Sajf).

Hinijiet tal-Quddies fil-Knisja ta’ Gesu’ Nazzarenu:

Mit-Tnejn sas-Sibt: 6am, 7.30am, 6.30pm (Xitwa), 7.30pm (Sajf).

Hdud u Festi Kmandati: 6am, 7.30am u 10.30am.

Hinijiet tal-Quddies fil-Knisja ta’ Sant’Anton Abbati

Mit-Tnejn sas-Sibt: 6.30pm (Sajf) 7.30pm (Xitwa)

Hdud u Festi Kmandati: 6.30am u 10am.

Hinijiet tal-Quddies fil-Knisja ta’ San Pawl f’Marsalforn:

Mis-16 ta’ Settembru sat-30 ta’ Gunju:

Mit-Tnejn sas-Sibt: 6pm

Hdud u Festi: 8am, 10am, 11am u 6pm.

Mill-1 ta’ Lulju sal-15 ta’ Settembru:

Mit-Tnejn sas-Sibt: 7am, 9am, 6pm u 7.30pm

Hdud u Festi: 7am, 8am, 9am, 10am, 11am, 6pm u 7.30pm.

© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto