Council Minutes 2009


| Minutes 2004 | Minutes 2005 | Minutes 2006 | Minutes 2007 |Minutes 2008 |Minutes 2009|Minutes 2010|

[dm]86[/dm]
[dm]87[/dm]
[dm]89[/dm]

[dm]91[/dm]

[dm]92[/dm]

[dm]93[/dm]

[dm]94[/dm]

Minutes 244_21-08-2009 (pdf aghfas biex tnizzel)

Minutes_245_18-09-2009 (pdf aghfas biex tnizzel)

Minuti 246 (aghfas biex tnizzel)

Minuti 247_17.11.2009 (aghfas biex tnizzel)

Minuti 07-12-2009 (pdf aghfas biex tnizzel)

© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto