Jitkompla x-xogħol ta’ asfaltar fil-lokalita’ tagħna

Wara li l-Kunsill Lokali tax-Xagħra temm b’suċċess ix-xogħlijiet ta’ asfaltar fit-toroq Vestru u Patri Mattew Sultana, fil-jiem li għaddew, għadhom kemm bdew ix-xogħlijiet ta’ asfaltar fit-toroq Mikelanġ Pace, George Mc Adam, Dun Vinċenz Cauchi u Għajn Lukin li flimkien jiffurmaw il-housing estate ta’ Triq il-Knisja. Dawn ix-xogħlijiet qed ikunu finanzjati mill-Iskema tal-Public Private Partnership li […]

Read More»

Xogħlijiet mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra

Il-Kunsill Lokali tax-Xagħra jinsab għaddej b’bosta xogħlijiet fil-lokalita’ tagħna. F’dan ir-rapport, ser nagħtu ħarsa lejn ix-xogħlijiet li ġew konklużi u dawk li għadhom għaddejjin. Asfaltar tat-toroq Matul il-ġimgħa li għaddiet, tlestew ix-xogħlijiet ta’ asfaltar fit-toroq Patri Mattew Sultana u Vestru. Dawn ix-xogħlijiet damu aktar milli kien skedat minħabba problemi li ma kinux previsti fis-sistema tal-ilma […]

Read More»

Xoghol ta’ manutenzjoni u bini ta’ hitan tas-sejjieh fit-Toroq San Marzjal u s-Sellum

Read More»
© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto