Jintemm il-Festival tat-Tin b’Festa ta’ prodotti f’Misrah il-Vitorja

L-ewwel edizzjoni tal-Festival tat-Tin fil-lokalita’ taghna giet konkluza nhar il-Hadd 26 ta’ Settembru 2010 b’Festa ta’ prodotti maghmulin mit-tin li saret fi Pjazza l-Vitorja bejn it-8.00am u s-1.00pm. F’din il-festa ippartecipaw numru ta’ bdiewa lokali li jikkultivaw it-tin fl-ghelieqi taghhom flimkien ma’ xi dulciera u individwi Xaghrin li hadu hsieb jippreparaw hlewwiet maghmulin minn din […]

Read More»

It-tieni jum tal-Festival tat-Tin: Issir Konferenza informattiva dwar dan is-suġġett

Bħala parti mill-ewwel edizzjoni tal-Festival tat-Tin organizzat mill-Kunsill Lokali Xagħra bejn il-Ġimgħa 24 u l-Ħadd 26 ta’ Settembru 2010, ġiet organizzata Konferenza bit-tema ‘FIGS: PAST AND PRESENT’. Din il-Konferenza nżammet fis-Sala “Dun Alwiġ Camilleri” fil-Każin tas-Soċjeta’ Filarmonika Victory tax-Xagħra u bdiet fid-9.15am. Preżenti għal din l-attivita’ kien hemm l-Onor. George Pullicino, Ministru għar-Riżorsi u Affarijiet […]

Read More»

L-Ewwel Edizzjoni tal-Festival tat-Tin fix-Xaghra – Konferenza tal-Ahbarijiet

F’Konferenza tal-Ahbarijiet li saret nhar il-Gimgha 24 ta’ Settembru fil-foyer tal-Kazin tas-Socjeta’ Filarmonika Victory tax-Xaghra Ghawdex, thabbar li l-Kunsill Lokali Xaghra qed jorganizza l-ewwel edizzjoni tal-Festival tat-Tin fil-lokalita’. Prezenti ghal din il-Konferenza stampa kien hemm is-Sur Joseph Cordina, Sindku tax-Xaghra, is-Sur Vincenzo De Leonardis, ko-ordinatur principali tal-attivita’ u amministratur tas-sit ficusnet.it, is-Sur Pier Angelo Argentieri, […]

Read More»
© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto