Il-Festi Centinarji ta San Pawl f’Marsalforn

Ritratti kortesija ta’ JJP Zammit.

Read More»

Tittella’ b’success kbir l-ghaxar edizzjoni tal-Kuncert tal-Milied

F’Bazilika maestuza mzejna b’mod mill-aktar artistiku ghal dawn il-festi tal-Milied, ilbierah il-Hadd 28 ta’ Dicembru, ittella’ il-Kuncert annwali li din is-sena gab l-isem “Puer Natus Est”. Il-Kuncert ta’ muzika natalizja beda ghall-habta tas-7.00pm u kien taht il-patrocinju ta’ l-Onorevoli Giovanna Debono, Ministru ghal Ghawdex. Bhala mistiedna distinti ghal dan il-kuncert, kien hemm ukoll Dr. Anton […]

Read More»

Celebrazzjoni tal-Milied ghall-anzjani Xaghrin

Kif kien imhabbar fuq dan is-sit elettroniku, nhar l-Erbgha 17 ta’ Dicembru 2008, saret l-ikla tal-Milied ghall-anzjani Xaghrin. Dawn l-anzjani jiltaqghu kull nhar ta’ Erbgha ghal mumenti socjali flimkien fic-Cirklu taz-Zghazagh. Din hija inizjattiva mehuda purament mill-Kunsill Lokali Xaghra bil-ghan li l-anzjani tal-lokalita’ taghna jkollhom opportunita’ li jiltaqghu flimkien f’ambjent pjuttost divertenti kull gimgha. Qrib […]

Read More»
© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto