Tifkira tal-Irvellijiet tas-Sette Giugno

Nhar l-Erbgħa 7 ta’ Ġunju 2017, Festa Nazzjonali tas-Sette Giugno, il-Kumitat Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali u Reġjonali fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex ser jorganizza ċ-ċerimonja annwali li tfakkar l-irvellijiet ta’ 98 sena ilu. Dan ser isir b’dan il-programm:
9.30am: Quddiesa fil-Knisja Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. Din il-Quddiesa tkun organizzata mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra.
10.15am: Re-enactment li jfakkar il-ġrajja tas-Sette […]

Read More»

Laqgħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra – Mejju 2017

Ser issir laqgħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra nhar it-Tnejn 22 ta’ Mejju 2017 fil-5.30pm fl-uffiċċju amministrattiv b’din l-aġenda:

Talba, Qari u Approvazzjoni tal-Minuti;
Punti mqajma mill-Minuti;
Approvazzjoni tal-audited financial statements għas-sena 2016;
Komunikazzjonijiet tas-Sindku fosthom il-ħatra ta’ bord għall-aġġudikazzjoni tat-tender għax-xogħol ta’ tisbieħ u rinnovazzjoni quddiem il-Knisja ta’ Sant’Anton Abbati, il-ħruġ ta’ tender għall-kiri ta’ vettura għall-użu tal-Kunsill, l-attivita’ annwali […]

Read More»

Programm ta’ attivitajiet fl-okkażjoni ta’ Jum il-Lokalita’ 2017

Il-Ġimgħa 28 ta’ April: Tifkira tat-329 Anniversarju mit-Twaqqif tal-Parroċċa. Jum ix-Xagħra.
Il-Librerija ‘Patri Ġiġi Camilleri SJ’ illum tkun miftuħa bejn id-9.00am u l-4.00pm. Matul in-nofs ta’ nhar ta’ filgħodu, isiru żjajjar organizzati mit-tfal tal-Iskola Primarja. It-tfal ser jiġu mħeġġa sabiex joffru ktieb li jkunu qraw biex jiżdied mal-kollezzjoni ta’ kotba fil-librerija pubblika tagħna. Ser tattendi […]

Read More»
© Copyright Xaghra.com – News