Attivita’ ghall-anzjani Xaghrin fl-okkazjoni tal-festa ta’ San Pawl

Nhar it-Tnejn 10 ta’ Frar 2014, Jum is-Solennita’ Liturgika tan-Nawfragju tal-Appostlu Missierna San Pawl f’Malta, il-Kunsill Lokali tax-Xaghra organizza harga kulturali ohra ghall-anzjani Xaghrin li jattendu ghall-attivitajiet taghhom fic-Centru ta’ matul il-Jum. Il-harga bdiet b’Quddiesa fid-9am fil-Knisja ta’ San Pawl f’Marsalforn, liema Quddiesa kienet immexxija mill-W.R. Kan. Dun Guzepp Sultana u kienet tinkludi l-amministrazzjoni tas-Sagrament […]

Read More»

Harga kulturali ghall-anzjani li jattendu fic-Centru ta’ Matul il-Jum

Nhar it-Tlieta 19 ta’ Novembru, il-Kunsill Lokali tax-Xaghra organizza harga ohra kulturali ghall-anzjani Xaghrin li jattendu b’mod regolari ghall-attivitajiet taghhom fic-Centru ta’ Matul il-Jum. Din il-harga tifforma parti minn programm ta’ attivitajiet socjo-kulturali u rikreattivi li jorganizza kull sena l-Kunsill Lokali ghall-beneficcju tal-anzjani Xaghrin li jiffrekwentaw b’mod regolari dan ic-Centru fil-lokalita’ taghna. Il-harga bdiet b’Quddiesa […]

Read More»

Harga ghall-anzjani Xaghrin

Nhar il-Gimgha 26 ta’ Lulju 2013, il-Kunsill Lokali tax-Xaghra organizza harga kulturali ghall-anzjani Xaghrin li jattendu fic-Centru taghhom ta’ matul il-jum. Din il-harga saret fl-okkazjoni tal-Festa Liturgika ta’ Sant’Anna u San Gwakkin, il-genituri tal-Madonna. L-attivita’ kulturali bdiet fid-9.00am permezz tac-celebrazzjoni tal-Quddiesa fil-Kappella ta’ Sant’Anna fid-Dwejra, liema Quddiesa kienet iccelebrata mill-W.R. Kan. Dun Anton Attard. Matul […]

Read More»
© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto