Thejjijiet ghall-34 Edizzjoni tal-Maratona Annwali ta’ Ghawdex

Application Gozo Half Marathon (pdf) Click to Download

Il-maratona t’Ghawdex, l-akbar avveniment ta’ l-atletika gewwa Ghawdex waslet proprju fl-erbgha u tletin (34) edizzjoni taghha. Ta’ min jinnota li din hi l-eqdem Maratona organizzata fil-gzejjer Maltin u Ghawdxin.
Il-maratona t’Ghawdex giet organizzata ghall-ewwel darba gewwa x-Xaghra propju fis-6 ta’ Frar 1977 mill-Kan. Dun Anton Refalo li dak iz-zmien […]

Read More»

Financial Reports – Quarter 3 – 2007

Quarter3.pdf
Quarterly_Financial_Statement_(December_2007)..pdf

Read More»

Financial Reports – Quarter 2

Quarterly_Financial_Statement_(September_2006).pdf
QUARTER2_September_2007.pdf

Read More»
© Copyright Xaghra.com – News