Thejjijiet ghall-34 Edizzjoni tal-Maratona Annwali ta’ Ghawdex

Application Gozo Half Marathon (pdf) Click to Download Il-maratona t’Ghawdex, l-akbar avveniment ta’ l-atletika gewwa Ghawdex waslet proprju fl-erbgha u tletin (34) edizzjoni taghha. Ta’ min jinnota li din hi l-eqdem Maratona organizzata fil-gzejjer Maltin u Ghawdxin. Il-maratona t’Ghawdex giet organizzata ghall-ewwel darba gewwa x-Xaghra propju fis-6 ta’ Frar 1977 mill-Kan. Dun Anton Refalo li […]

Read More»

Financial Reports – Quarter 3 – 2007

Read More»

Financial Reports – Quarter 2

Read More»
© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto