Diskors mis-Sindku fl-okkazjoni taz-zjara ufficjali tal-President fix-Xaghra

Eccellenza, Huwa ta’ pjacir u unur ghalija bhala Sindku ta’ din il-lokalita’ li naghtik merhba u nilqghek f’dan ir-rahal tant ghaziz ghalina lkoll. Din iz-zjara tieghek fostna qed issir fi zmien ferm sinifikattiv peress li qed toqrob biex tigi fi tmiemha l-Presidenza tieghek. Nistqarr bla tlaqliq li din il-Presidenza kienet immarkata b’mumenti sbieh fejn int […]

Read More»

Messagg tas-Sindku Joe Cordina fil-ftuh tal-Kuncert tal-Milied 2013

Eccellenza Reverendissima Monsinjur Isqof, Onorevoli Ministru, Monsinjur Arcipriet Carmelo Refalo, Wisq Reverendi Kanonci ta’ din il-Kolleggjata, Rispettabbli Vici Sindku, Shabi Kunsilliera, Mistednin distinti, Huti Xaghrin: Huwa ta’ pjacir u unur ghalija li qed nintroduci l-hmistax-il edizzjoni tal-Kuncert annwali ta’ Zmien il-Milied organizzat mill-Kunsill Lokali tax-Xaghra f’din il-Bazilika li hija wahda mill-gojjelli kbar ta’ arti li […]

Read More»

Diskors mis-Sindku waqt ic-cerimonja tat-Tifkira tal-Assedji ta’ Malta

Onorevoli Ministru, Onorevoli Membri Parlamentari Ghawdxin, mistednin distinti, Monsinjur Arcipriet, Wisq Reverendu Kapitlu tal-Kolleggjata ta’ Marija Bambina, shabi Kunsilliera, huti Xaghrin: Ghal sena ohra, ninsabu migburin f’dan il-misrah ewlieni tar-rahal taghna, imzejjen bl-isbah armar tal-festa, sabiex infakkru l-intercessjoni qawwija tal-Patruna taghna Marija Bambina f’diversi avvenimenti storici li sehhew f’pajjizna matul il-medda tas-snin. Hija xorti kbira […]

Read More»
© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto