Aġenda Laqgħa Kunsill – Jannar 2018

Ser issir laqgħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra nhar it-Tnejn 22 ta’ Jannar 2018 fil-5.30pm fl-uffiċċju amministrattiv. L-aġenda hija kif ġej: 33.1     Qari tal-ittri ta’ apoloġiji; 33.2     Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti; 33.3   Approvazzjoni tal-Quarterly Financial Report għall-perijodu Ottubru-Diċembru 2017; 33.4     Komunikazzjonijiet tas-Sindku fosthom l-aġġudikazzjoni tat-tender tax-xiri ta’ pajpijiet għal culvert fi Triq Kortoll, ħruġ ta’ offerta pubblika […]

Read More»

Il-Karnival 2018 organizzat mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra

Il-programm ta’ attivitajiet relatati mal-Karnival fil-lokalita’ tagħna organizzat mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra huwa kif ġej:   Is-Sibt 10 ta’ Frar: Sibt il-Karnival. 7.30pm: Programm varjat tal-Karnival fil-Pjazza ta’ quddiem il-Knisja ta’ Ġesu’ Nazzarenu.   Il-Ħadd 11 ta’ Frar: Ħadd il-Karnival. 10.45am: Marċi tal-Karnival mill-Banda Victory fi Triq Bambina, Vjal it-Tmienja ta’ Settembru u Pjazza l-Vitorja. F’nofsinhar: […]

Read More»

Kors tal-aerobics (keep fit) għar-residenti

Il-Kunsill Lokali tax-Xagħra iħabbar li fuq talba ta’ diversi residenti ser ikun qed jorganizza kors tal-aerobics immexxi minn Radu Gheorghe. Dan il-kors ser jibda nhar il-Ġimgħa 2 ta’ Frar u ser jikkonsisti f’għoxrin sessjoni. Il-kors ser jinżamm tlett darbiet fil-ġimgħa kull nhar ta’ Tnejn, Erbgħa u Ġimgħa u l-Kunsill ser joffrih għall-prezz issussidjat ta’ € […]

Read More»
© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto