Kuncert tal-Milied 2009 “…ET INCARNATUS EST…” – Video

Read More»

Attivita’ ghall-anzjani fil-Knisja ta’ Sant’Anton Abbati

Bhala parti mill-festa tradizzjonali ta’ Sant’Anton Abbati ccelebrata fil-parrocca tax-Xaghra, liema festa tilhaq il-qofol taghha nhar il-Hadd 17 ta’ Jannar (jum il-festa liturgika tal-Qaddis), illum l-Erbgha 13 tax-xahar, il-Kunsill Lokali Xaghra organizza attivita’ specjali ghall-anzjani. Din l-attivita’ saret ukoll bi ftehim u kollaborazzjoni mal-W.R. Kan. Dun Gwann Sultana, Rettur tal-imsemmija knisja. Fid-9.00am saret Quddiesa koncelebrata […]

Read More»

Lingwa gdida ghas-sit taghna.

Nixtiequ inhabbru illi dan s-sit gie modifikat, sabiex inkunu nistghu nippublikaw materjal kemm bil-Malti, kif ukoll bl-Ingliz. Dan qed naghmluh ghall-beneficcju ta’ dawk il-barranin li jixtiequ jkunu jafu aktar dwar il-lokalita’ taghna. Ghalissa l-artikli biz-zewg lingwi ser ikunu ppubblikati fis-sezzjoni ‘News’ u ‘Events Calendar’ biss imma aktar ‘il quddiem, minn wara Jannar li gej, din […]

Read More»
© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto