Attivitajiet tal-Kunsill


Il-Kunsill Lokali tax-Xaghra jorganizza bosta attivitajiet kulturali matul is-sena bil-ghan li jkompli jaghti hajja lir-rahal taghna.

L-attivitajiet principali li jigu organizzati matul is-sena huma dawn:

(a)   Il-festa tradizzjonali ta’ Sant’Anton Abbati fit-tielet Hadd ta’ Jannar;

(b)  Il-festi tal-Karnival fix-Xaghra;

(c)  L-attivitajiet konnessi ma’ Jum ix-Xaghra li jilhqu l-qofol taghhom fl-eqreb Sibt lejn it-28 ta’ April bis-serata kommemorattiva li matulha jinghata l-premju ‘Gieh ix-Xaghra’ lill-persuna li tkun kwalifikat ghalih;

(d)  Cerimonja kommemorattiva li tfakkar l-Irvellijiet tas-7 ta’ Gunju 1919;

(e)   Iljieli Sajfin f’Misrah il-Vitorja;

(f)    Il-festival tat-tin fl-ahhar weekend ta’ Settembru;

(g)  Wine tasting competition u serata socjali fl-okkazjoni tal-festa ta’ Gesu’ Nazzarenu fit-tielet Hadd ta’ Ottubru; u

(h)  Kuncert tal-Milied fil-Knisja Bazilika ta’ Marija Bambina.

 

© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto