Laqgħa tal-Kunsill Lokali – Lulju 2017

Ser tinżamm laqgħa oħra tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra nhar it-Tnejn 31 ta’ Lulju 2017 fis-7.00pm fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill. L-aġenda hija kif ġej: Talba, Qari u Approvazzjoni tal-Minuti; Punti mqajma mill-Minuti; Approvazzjoni tal-quarterly financial report għall-perijodu April-Ġunju 2017; Komunikazzjonijiet tas-Sindku fosthom l-aġġudikazzjoni tat-tender għax-xogħol ta’ tisbieħ u rinnovazzjoni quddiem il-Knisja ta’ Sant’Anton Abbati, ħatra ta’ bord għall-aġġudikazzjoni […]

Read More»

Avviż dwar kwotazzjoni

Il-Kunsill Lokali ta’ Ix-Xagħra jgħarraf li: Sejħiet għall-kwotazzjonijiet għandhom jintlaqg[...]

Read More»

Avviż dwar e-tender ippubblikat mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra

Il-Kunsill Lokali ta’ Ix-Xagħra jgħarraf li: Sejħiet għall-offerti għandhom jintlaqgħu mil-K[...]

Read More»

Ġbir ta’ boroż tar-riċiklaġġ u boroż tal-iskart organiku

Il-Kunsill Lokali tax-Xagħra jħabbar li ser jerġa’ joffri l-boroż tar-riċiklaġġ u organiku [...]

Read More»

Sezzjoni Minuti tal-Kunsill aġġornata

Minuti 337 – 17.04.2017 – Skeda tal-Hlasijiet – 17.04.2017 (pdf agħfas biex tn[...]

Read More»

Ftuħ tal-uffiċċju amministrattiv matul ix-xhur tas-sajf

Nixtiequ ninfurmawkom li bejn is-16 ta’ Ġunju u t-30 ta’ Settembru 2017, l-uffiċċju amministr[...]

Read More»

Laqgħa tal-Kunsill – Ġunju 2017

Ser issir laqgħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra nhar it-Tnejn 19 ta’ Ġunju 2017 fil-5.30pm f[...]

Read More»

Tifkira tal-Irvellijiet tas-Sette Giugno

Nhar l-Erbgħa 7 ta’ Ġunju 2017, Festa Nazzjonali tas-Sette Giugno, il-Kumitat Ċelebrazzjonijiet[...]

Read More»

© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto