Laqgħa tal-Kunsill – Novembru 2017

Ser issir laqgħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra nhar it-Tnejn 27 ta’ Novembru 2017 fil-5.30pm fl-uffiċċju amministrattiv. L-aġenda hija kif ġej: 32.1      Qari tal-ittri ta’ apoloġiji; 32.2      Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti; 32.3      Komunikazzjonijiet tas-Sindku fosthom ix-xogħol ta’ rikostruzzjoni tat-tieni parti ta’ Triq Marsalforn, l-aġġudikazzjoni tat-tender għas-servizz tal-bexx tas-siġar tal-palm fil-lokalita’, l-aġġudikazzjoni tal-kwotazzjoni għat-tiżjin ta’ Vjal it-Tmienja ta’ […]

Read More»

Sezzjoni Minuti tal-Kunsill aġġornata

Minuti 341 – 25.09.2017 – Skeda tal-Hlasijiet – 25.09.2017 (pdf ag[...]

Read More»

Laqgħa tal-Kunsill Lokali – Ottubru 2017

Ser issir laqgħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra nhar il-Ħamis 26 ta’ Ottubru 2017 fil-5.30pm[...]

Read More»

Sejħa għall-kwotazzjonijiet

Il-Kunsill Lokali ta’ Ix-Xagħra jgħarraf li: Sejħiet għall-kwotazzjonijiet għandhom jintlaqg[...]

Read More»

Avviż dwar tender maħruġ mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra

Il-Kunsill Lokali ta’ Ix-Xagħra jgħarraf li: Sejħiet għall-offerti għandhom jintlaqgħu mil-K[...]

Read More»

Ġbir ta’ Ħwejjeġ Użati għall-Karita’

Il-Kunsill Lokali tax-Xagħra iħabbar li, b’kollaborazzjoni mal-Ordni ta’ Malta, se jorganizza [...]

Read More»

Kors tal-aerobics (keep fit)

Il-Kunsill Lokali tax-Xagħra iħabbar li fuq talba ta’ diversi residenti ser ikun qed jorganizza [...]

Read More»

Ħinijiet tal-ftuħ tal-uffiċċju amministrattiv

Nixtiequ ninfurmaw lir-residenti li minn nhar it-Tnejn 2 ta’ Ottubru 2017, l-uffiċċju ammini[...]

Read More»

© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto