Sejħa għall-kwotazzjonijiet

Il-Kunsill Lokali ta’ Ix-Xagħra jgħarraf li:

Sejħiet għall-kwotazzjonijiet għandhom jintlaqgħu mil-Kunsill Lokali tax-Xagħra sal-10.00am tal-Ħamis 26 ta’ Ottubru 2017 għal:

Kiri u installazzjoni ta’ tiżjin tat-toroq għall-festi tal-Milied fix-Xagħra Għawdex

Id-dokumenti tal-kwotazzjoni huma bla ħlas u jiġu miksuba, imniżżla u milqugħa BISS min fuq is-sit elettroniku (www.etenders.gov.mt).

Kull kjarifika jew addenda lid-dokument jittellgħu fuq il-website u wieħed jista’ jarahom jew jitniżżlu mill-istess sit.

Il-Kunsill Lokali jżomm id-dritt li jirrifjuta kull offerta, anke l-aktar waħda vantaġġuża.

 

Ivan Attard

Segretarju Eżekuttiv.