Ħinijiet tal-ftuħ tal-uffiċċju amministrattiv

Nixtiequ ninfurmaw lir-residenti li minn nhar it-Tnejn 2 ta’ Ottubru 2017, l-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra jkun miftuħ f’dawn il-ġranet u ħinijiet:

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: Bejn it-8.00am u l-4.30pm

Nhar ta’ Sibt: Bejn it-8.00am u l-11.30am

L-uffiċċju jkun magħluq fil-Ħdud u l-btajjel pubbliċi. Grazzi.