Laqgħa tal-Kunsill Lokali – Lulju 2017

Ser tinżamm laqgħa oħra tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra nhar it-Tnejn 31 ta’ Lulju 2017 fis-7.00pm fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill. L-aġenda hija kif ġej: Talba, Qari u Approvazzjoni tal-Minuti; Punti mqajma mill-Minuti; Approvazzjoni tal-quarterly financial report għall-perijodu April-Ġunju 2017; Komunikazzjonijiet tas-Sindku fosthom l-aġġudikazzjoni tat-tender għax-xogħol ta’ tisbieħ u rinnovazzjoni quddiem il-Knisja ta’ Sant’Anton Abbati, ħatra ta’ bord għall-aġġudikazzjoni […]

Read More»

Avviż dwar kwotazzjoni

Il-Kunsill Lokali ta’ Ix-Xagħra jgħarraf li: Sejħiet għall-kwotazzjonijiet għandhom jintlaqgħu mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sal-10.00am tat-Tnejn 24 ta’ Lulju 2017 għal: Servizz ta’ knis u tindif ta’ toroq matul il-jiem tal-festa ta’ Marija Bambina 2017 Id-dokumenti tal-kwotazzjoni huma bla ħlas u jiġu miksuba, imniżżla u milqugħa BISS min fuq is-sit elettroniku (www.etenders.gov.mt). Kull kjarifika jew addenda […]

Read More»
© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto