Laqgħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra – Mejju 2017

Ser issir laqgħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra nhar it-Tnejn 22 ta’ Mejju 2017 fil-5.30pm fl-uffiċċju amministrattiv b’din l-aġenda: Talba, Qari u Approvazzjoni tal-Minuti; Punti mqajma mill-Minuti; Approvazzjoni tal-audited financial statements għas-sena 2016; Komunikazzjonijiet tas-Sindku fosthom il-ħatra ta’ bord għall-aġġudikazzjoni tat-tender għax-xogħol ta’ tisbieħ u rinnovazzjoni quddiem il-Knisja ta’ Sant’Anton Abbati, il-ħruġ ta’ tender għall-kiri ta’ vettura […]

Read More»