Laqgħa tal-Kunsill Lokali – Marzu 2017

Ser issir laqgħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra nhar it-Tnejn 13 ta’ Marzu 2017 fil-5.30pm fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill. L-aġenda hija kif ġej:
AĠENDA

Talba, Qari u Approvazzjoni tal-Minuti;
Punti mqajma mill-Minuti;
Komunikazzjonijiet tas-Sindku fosthom l-aġġudikazzjoni tal-kwotazzjonijiet għas-servizz ta’ knis fil-lokalita’, ħatra ta’ bord għall-aġġudikazzjoni tat-tender għax-xogħol ta’ rikostruzzjoni ta’ Triq Marsalforn, l-organizazzjoni tal-attivitajiet ta’ Jum ix-Xagħra, l-għoti tal-unur ‘Ġieħ ix-Xagħra 2017’, […]

Read More»