Jitnieda l-Premju ‘Ġieħ ix-Xagħra 2017’

Il-Kunsill Lokali tax-Xagħra qiegħed għal sena oħra konsekuttiva jniedi l-Premju ‘Ġieħ ix-Xagħra 2017′ bil-għan li jinkoraġġixxi u jagħti sapport lill-individwi li qed jagħmlu unur u ġieħ lix-Xagħra permezz tal-ħidma tagħhom. Din is-sena, dan il-premju ser jingħata waqt iċ-ċerimonja ta’ Jum il-Lokalita’ li ser issir nhar il-Ġimgħa 28 ta’ April 2017 fit-8.00pm fis-Sala ‘Dun Alwiġ Camilleri’ […]

Read More»