Laqgħa tal-Kunsill Lokali – Frar 2017

Ser issir laqgħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra nhar it-Tlieta 14 ta’ Frar 2017 fl-4.30pm fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill.  L-aġenda hija kif ġej: Talba, Qari u Approvazzjoni tal-Minuti; Qari u Approvazzjoni tal-Minuti tal-laqgħa tal-lokalita’; Punti mqajma mill-Minuti; Approvazzjoni tal-estimi finanzjarji annwali (budget) għas-sena 2017; Approvazzjoni tal-financial statements għas-sena 2016; Komunikazzjonijiet tas-Sindku fosthom l-organizazzjoni tal-attivitajiet tal-Karnival, ħatra ta’ bord […]

Read More»