Laqgħa tal-Kunsill Lokali – Frar 2017

Ser issir laqgħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra nhar it-Tlieta 14 ta’ Frar 2017 fl-4.30pm fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill. 
L-aġenda hija kif ġej:

Talba, Qari u Approvazzjoni tal-Minuti;
Qari u Approvazzjoni tal-Minuti tal-laqgħa tal-lokalita’;
Punti mqajma mill-Minuti;
Approvazzjoni tal-estimi finanzjarji annwali (budget) għas-sena 2017;
Approvazzjoni tal-financial statements għas-sena 2016;
Komunikazzjonijiet tas-Sindku fosthom l-organizazzjoni tal-attivitajiet tal-Karnival, ħatra ta’ bord għall-aġġudikazzjoni tal-kwotazzjoni għas-sistema tal-PA fl-attivitajiet tal-Karnival, ħatra […]

Read More»