Aħbar tal-mewt u l-funeral tal-ex-Kunsilliera Maria Stella Buttigieg

Waslitilna l-aħbar tal-mewt tas-Sinjura Maria Stella Buttigieg, ex-Kunsilliera fil-Kunsill Lokali tax-Xagħra Għawdex. Il-funeral tagħha ser isir nhar l-Erbgħa 8 ta’ Frar 2017. Fl-3.45pm talb tas-salmi tal-Għasar u fl-4.00pm Konċelebrazzjoni funebri fil-Knisja Kolleġġjata, Bażilika u Santwarju ta’ Marija Bambina fix-Xagħra segwita mid-difna. Il-Kunsill Lokali tax-Xagħra jwassal il-kondoljanzi sinċieri tiegħu lill-familja Buttigieg f’dan il-mument ta’ sogħba. Agħtiha […]

Read More»