Jitnieda l-Premju ‘Ġieħ ix-Xagħra 2017’

Il-Kunsill Lokali tax-Xagħra qiegħed għal sena oħra konsekuttiva jniedi l-Premju ‘Ġieħ ix-Xagħra 2017′ bil-għan li jinkoraġġixxi u jagħti sapport lill-individwi li qed jagħmlu unur u ġieħ lix-Xagħra permezz tal-ħidma tagħhom. Din is-sena, dan il-premju ser jingħata waqt iċ-ċerimonja ta’ Jum il-Lokalita’ li ser issir nhar il-Ġimgħa 28 ta’ April 2017 fit-8.00pm fis-Sala ‘Dun Alwiġ Camilleri’ […]

Read More»

Avviż dwar e-tender maħruġ mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra

Il-Kunsill Lokali ta’ Ix-Xagħra jgħarraf li: Sejħiet għall-offerti għandhom jintlaqgħu mil-Kunsill Lokali tax-Xagħra sal-11.00am tal-Ħamis 23 ta’ Marzu 2017 għal: Xogħol ta’ resurfacing ta’ parti minn Triq Marsalforn, ix-Xagħra, bil-hot rolled asphalt inkluż il-kostruzzjoni ta’ dorga għall-ilma tax-xita. Id-dokumenti tal-offerta huma bla ħlas u jiġu miksuba, imniżżla u milqugħa BISS min fuq is-sit elettroniku (www.etenders.gov.mt). […]

Read More»

Is-servizz tal-WEEE Trolley fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra

Il-Kunsill Lokali tax-Xagħra jixtieq jinforma lir-residenti li, b’kollaborazzjoni mal-Wasteserv, beda joffri s-servizz tal-ġbir ta’ skart elettroniku żgħir permezz tal-WEEE trolley li ġie imqiegħed fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill. B’hekk, ir-residenti li jkunu jixtiequ jiddisponu minn skart elettroniku ta’ daqs żgħir jew medju huma mitluba iġibu dan il-materjal u jpoġġuh f’dan it-trolley. Dan is-servizz qed jingħata b’żieda mas-servizz […]

Read More»
© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto