Konferenza dwar l-Immigrazzjoni Illegali – 19 u 20 ta’ Marzu 2013

Hawn taht qed nipproducu numru ta’ ritratti tal-konferenza dwar l-immigrazzjoni llegali li giet organizzata mill-Kunsill Lokali tax-Xaghra f’lukanda ewlenija f’Ghawdex nhar it-Tlieta 19 u l-Erbgha 20 ta’ Marzu 2013 bhala parti mill-progett ‘Diami’ iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea.

(ritratti: Shaun Sultana Captured Memories)