AVVIZ DWAR IS-SEPARAZZJONI TA’ L-ISKART

Il-Kunsill Lokali Xaghra javza li ninn nhar it-Tnejn 5 ta’ Mejju 2008 se jibda jsir il-gbir ta’ skart separat minn Ghawdex.Din hija inizjattivi utili hafna u se taghtina l-opportunita li nevalwaw is-sitwazzjoni ta’ li skart fil-lokalitajiet taghna.

Il-Kunsill jirringrazzja lir-residenti tal-koperazzjoni u jawguralhom success u ambjent aktar nadif fil-lokalita taghna.

Joseph Azzopardi

Segretarju Ezekuttiv