Sejħa għall-kwotazzjonijiet

Il-Kunsill Lokali ta’ Ix-Xagħra jgħarraf li: Sejħiet għall-kwotazzjonijiet għandhom jintlaqgħu mil-Kunsill Lokali tax-Xagħra sal-10.00am tal-Ħamis 26 ta’ Ottubru 2017 għal: Kiri u installazzjoni ta’ tiżjin tat-toroq għall-festi tal-Milied fix-Xagħra Għawdex Id-dokumenti tal-kwotazzjoni huma bla ħlas u jiġu miksuba, imniżżla u milqugħa BISS min fuq is-sit elettroniku (www.etenders.gov.mt). Kull kjarifika jew addenda lid-dokument jittellgħu fuq il-website […]

Read More»

Avviż dwar tender maħruġ mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra

Il-Kunsill Lokali ta’ Ix-Xagħra jgħarraf li: Sejħiet għall-offerti għandhom jintlaqgħu mil-K[...]

Read More»

Ġbir ta’ Ħwejjeġ Użati għall-Karita’

Il-Kunsill Lokali tax-Xagħra iħabbar li, b’kollaborazzjoni mal-Ordni ta’ Malta, se jorganizza [...]

Read More»

Kors tal-aerobics (keep fit)

Il-Kunsill Lokali tax-Xagħra iħabbar li fuq talba ta’ diversi residenti ser ikun qed jorganizza [...]

Read More»

Ħinijiet tal-ftuħ tal-uffiċċju amministrattiv

Nixtiequ ninfurmaw lir-residenti li minn nhar it-Tnejn 2 ta’ Ottubru 2017, l-uffiċċju ammini[...]

Read More»

Sezzjoni Minuti tal-Kunsill aġġornata

Minuti 340 – 28.08.2017 – Skeda tal-Hlasijiet – 28.08.2017 (pdf ag[...]

Read More»

Kors fil-bizzilla u crafts ghar-residenti Xaghrin

Il-Kunsill Lokali tax-Xagħra javża li ser jorganizza kors ta’ bizzilla u crafts għall-benefiċ[...]

Read More»

Laqgħa tal-Kunsill Lokali – Settembru 2017

Ser issir laqgħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra nhar it-Tnejn 25 ta’ Settembru 2017 fil-5.30p[...]

Read More»

© Copyright Xaghra.com – News - Theme by Pexeto